VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Passive og deponente former

Aktiv og passiv

1. Aktivt og passivt verbal har ulike personendelser: aktiv amat, passiv amatur Aktiv og passiv innebærer ulikt forhold mellom subjekt og verbal.

Ved aktivt verbal utfører subjektet handlingen (har rollen agens):

dominus servum amat herren elsker slaven
serva mensam ornat slavinnen pynter bordet

Ved passivt verbal berøres subjektet av handlingen (har rollen patiens):

dominus amatur herren blir elsket
mensa ornatur bordet pyntes

2. Aktivt og passivt verbal knytter til seg ulike syntaktiske funksjoner. Passivt verbal har aldri DO i akkusativ. Men det kan ha preposisjonsfrase i rollen agens:

dominus a servis amatur herren blir elsket av slavene
mensa a serva ornatur bordet pyntes av slavinnen

Bare verb som i aktiv kan ha DO i akkusativ (dvs. er transitive) brukes i passiv på vanlig måte (med uttrykt subjekt). Intransitive verb har upersonlig passiv.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no