VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Vokativs former

Vokativ

Vokativ er en kasus. Til forskjell fra andre kasus markerer ikke vokativ en funksjon innenfor rammene av en setning.

Ord i vokativ har bare én oppgave, å påkalle oppmerksomhet:

serva, veni huc! slavinne, kom hit!
serve, veni huc! slave, kom hit!
servi, venite huc! slaver, kom hit!
et tu, mi fili og så du, min sønn
Marce Tulli Cicero, te sententiam rogamus Marcus Tullius Cicero, vi spør deg om din mening


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no