Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk

 
     

Forside

Introduksjon

 
     
 

Ordliste

en utvekslingsstudent -er    
Berlin    
(en) medisin    
å studere medisin    
og, konj.    
Trondheim    
et semester - semestre / semester    
en undervisning    
å følge undervisning   å delta i undervisning
medisinsk, adj.    
et fakultet -er    
å følge henne   å gå sammen med
vanlig, adj.   ordinær
en dag -er    
en avdeling -er    
gastroenterologisk, adj.    
et sykehus -    
et universitet -er    
et universitetssykehus    
universitetssykehuset i Trondheim    
 
     
 

Grammatikk

Personlige pronomen

3. person entall: hun
1. person flertall: vi

personlige pronomen

 
     
 

Verb

Infinitiv   presens
     
å være   er
å studere   studerer
å følge   følger
å skulle   skal

verb

 
     
 

Uttrykksmåter - plan, framtidig handling eller situasjon

  • Hun skal være i Trondheim.
  • Hun skal følge undervisningen.

futurum

Uttrykksmåter - stedsuttrykk med preposisjon

  • Anne er fra Berlin. Hun kommer fra Berlin.
  • Hun skal være i Trondheim. Hun er i Trondheim.
  • Hun skal følge undervisningen ved det medisinske fakultetet.
  • en vanlig dag ved gastroentrologisk avdeling ved universitetssykehuset
 
     

Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk