Medvoice

1

2

3

4

5

 

Oppgaver

Hjelp

Grammatikk

 
   

Visitten

Anne og Liv venter på overlegen. Anne hilser på assistentlegen på avdelingen. Hun er 35 år gammel og kommer også fra Tyskland. Hun har vært i Trondheim i mange år. Etter 15 minutter kommer overlegen. Sykepleieren informerer ham om noen pasienter som skal skrives ut. Så går alle sammen - overlegen, assistentlegen, sykepleieren, Anne og Liv fra rom til rom. De hilser også på Ola Hansen. Overlegen får høre resultatet fra gastroskopien og forteller pasienten at alt er i orden og at han kan reise hjem i dag. Men han mener at det er viktig å foreta en røntgenundersøkelse av tykktarmen i løpet av noen uker. Anne og Liv skal informere pasienten om alt han trenger å vite før han blir utskrevet.

   

 

Visitt Røntgenskjema
   

 

Henvisning til røntgen

Anne spør sykepleieren hvor hun kan finne et røntgenskjema. Liv fyller ut skjemaet. Øverst i venstre hjørnet skriver hun navnet på avdelingen og navnet på overlegen. Øverst i høyre hjørnet skriver hun Hansens fødselsdato og personnummer. Deretter skriver hun navn, adresse og telefonnummer.
Så skal hun krysse av om det er "øyeblikkelig hjelp" (ø.hj.) eller hvor mye det haster. Så skriver hun hva slags undersøkelse det er. Her skriver hun "rtg.colon". Deretter skriver hun en kortfattet sykehistorie og avslutter med dato og underskrift.

   

Medvoice

1

2

3

4

5

 

Oppgaver

Hjelp

Grammatikk