Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk

 
     

Forside

På avdelingen

 
     
 

Ordliste

en lege -r   en doktor
et møte -r    
et legemøte    
det, pron.    
ei klokke    
klokka (bestemt form av ei klokke)   her: tidspunkt
8   åtte
sammen, adv.    
en rest -er    
resten av uka    
en overlege -r    
velkommen, adj.    
å ønske velkommen   å ta imot
andre, pron.    
en legevakt -er    
sist, adj.    
sist natt    
ny, adj.    
en pasient -er    
en ambulanse -r   en sykebil
å komme med ambulanse   å transporteres med sykebil
to   2
en time -r   60 minutter
siden, adv.    
en brekning -er   gr. emesis
å ha brekninger    
(et) blod   lat. sanguis, gr. haima
 
     
 

Grammatikk

Verb

Infinitiv presens preteritum
     
å komme kommer kom
å begynne begynner begynte
å hete heter hette
å hilse hilser hilste
å ønske ønsker ønsket
å fortelle forteller fortalte
å ha har hadde

verb

 
     
 

Substantiv

Entall Flertall
ubestemt bestemt ubestemt bestemt
       
en avdeling avdelingen avdelinger avdelingene
en lege legen leger legene
ei / en uke uka uker ukene
ei / en natt natta netter nettene
et møte møtet møter møtene

substantiv

 
     
 

Uttrykksmåter - uttrykk med preposisjon

  • Anne kommer til avdelingen.
  • Hun kommer til legemøte på avdelingen.
  • Hun er sammen med en norsk student.
  • Overlegen hilser dem.
  • en av de andre   /   en av dem
  • Han forteller om legevakten.
  • Hansen kom med ambulansen.
  • Han hadde brekninger med blod.
  • Legen fortalte om en av pasientene.
  • Han kom for to timer siden
 
     

Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk