Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk

 
     

Forside

Anamnesen

 
     
 

Ordliste

ta opp   her: å skrive, å notere
en sykehistorie -r   en anamnese
å skrive   å notere
en journal -er    
å hjelpe   å assistere
å diktere   å si det som skal skrives
å lære   å bli undervist, instruert
hvordan, adv.   på hvilken måte
å spørre om    
en familiesituasjon -er   forhold knyttet til familien, f.eks. gift / ugift,barn / barnløs
et arbeid   et yrke, en jobb
en sykdom -mer   en lidelse
tidligere, adj.   forhenværende (noe lettere?)
hans, possessiv    
aktuell, adj.   nåværende
 
     
 

Grammatikk

Verb

Infinitiv presens preteritum
     
å ta tar tok
å skrive skriver skrev
å diktere dikterer dikterte
å hjelpe hjelper hjalp
å lære lærer lærte
å spørre spør spurte

verb

 
     
 

Substantiv i genitiv

  • Ole Hansens sykehistorie
  • pasientens sykehistorie

genitiv

 
     
 

Possessiv

  • Hun spør om hans aktuelle sykdom

possessiver

 
     

Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk