Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk

 
     

Forside

Undersøkelsen

 
     
 

Ordliste

en gastroskopi    
å forklare   fortelle
en tegning -er   en skisse
å gjennomføre   å foreta, å gjøre
å beskrive   å karakterisere
et funn -   det man finner, oppdager
(en) auskultasjon   en lytting, det å høre
et hjerte -r   lat. cor
en lunge -r   lat. pulmo, gr. pneumon
(en) perkusjon   banking
(en) palpasjon   å kjenne etter med fingrer, hånd
en mage -r   lat. abdomen
å bli med   å gå sammen med
etterpå, adv.   senere
et rom -   et værelse
en undersøkelse -r   en utredning
et undersøkelsesrom    
hvor, adv.   her: der
 
     
 

Grammatikk

Verb

Infinitiv presens preteritum
     
å forklare forklarer forklarte
å lage lager lagde / laget
å gjennomføre gjennomfører gjennomførte
å beskrive beskriver beskrev
å bli blir ble

verb

 
     
 

Uttrykksmåter - uttrykk med preposisjon

  • Han skal til en gastroskopi.
  • De går til undersøkelsesrommet.
  • funnene ved auskultasjon
  • auskultasjon av hjertet 
  • perkusjon av lungene
  • palpasjon av magen
 
     

Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk