Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk

 
     

Forside

Resultatet og utskrivning av pasienten

 
     
 

Ordliste

et resultat -er   et utfall
en utskrivning -er   det å sende pasienten ut av sykehuset
ikke, adv.    
å finne   å oppdage
noen, pron.    
ikke noen   ingen
farlig, adj.   her: alvorlig
et sår -    
et magesår -   lat. ulcus
en behandling -er   en terapi
en tablett -er   en pille
en resept -er    
kort, adj.   ikke lang
en epikrise -r    
allmenn adj.   generell
en allmennlege   lege i allmennmedisin
 
     
 

Grammatikk

Verb

Infinitiv presens preteritum perfektum
       
å finne finner fant har funnet
å få får fikk har fått
å skrive skriver skrev har skrevet

verb

 
     

Tilbake

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk