VIATOR
Semesteremne i latin
 
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Adverbs former

Adverb

1. Et adverb kan ha syntaktisk funksjon som adverbial:

Titus cito currit Titus løper raskt
valde te amo jeg elsker deg høyt
diu dormiunt de sover lenge
fortiter pugnant de kjemper tappert
longe pilam conicio jeg kaster ballen langt

2. Det kan beskrive et annet adverb eller et adjektiv (gradsadverb):

valde cito curris du løper veldig raskt
valde pulchra es du er veldig vakker

3. Det kan beskrive en hel setning (en liten gruppe som kalles setningsadverb):

non vitupero jeg kritiserer ikke
fortasse verum dicis kanskje sier du sant

Adverb bøyes ikke i tall, kjønn og kasus. Noen adverb bøyes i grad.


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no