VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Genitiv II

Genitiv I

Genitiv er en kasus. Et ord i genitiv beskriver et annet ord (funksjon er attributt til kjerne). Oversett latinsk genitiv med a) norsk genitiv eller b) preposisjonsfrase:

filius vicini
a) naboens sønn b) sønnen til naboen

Attributtet kan uttrykke ulike ting i forhold til kjernen. Noen som eier:

equus fratris aufugit
min brors hest / hesten til min bror flykter

eller opphav:

vinum agricolae bibo
jeg drikker bondens vin / vinen til bonden

eller objekt til substantiv. Dette kan gjengis med ulike norske preposisjoner:

desiderium vini lengsel etter vin
curatio morborum behandling av sykdommer
spes uxoris håp om en kone


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no