VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe
 
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Genitiv I

Genitiv II

Genitiv er en kasus. Genitivs funksjon er attributt, ved noen verb direkte objekt.

Spesielle former for genitiv som attributt: tilpass oversettelsen

1. Objektiv genitiv: attributtet er etter betydningen objekt for en handling som ligger i kjernen (kjernen er et verbalsubstantiv). Oversett med passende norsk preposisjonsfrase.

amor feminarum kjærlighet til kvinner
desiderium vini lengsel etter vin
curatio morborum behandling av sykdommer

Merk forskjellen på objektiv genitiv og subjektiv genitiv, der attributtet etter betydningen er subjekt for en handling som ligger i kjernen (kjernen er et verbalsubstantiv). Subjektiv genitiv oversettes med norsk genitiv:

amor feminarum kvinnenes kjærlighet (kjærligheten kvinnene føler)

2. Definerende genitiv, der attributtet etter betydningen definerer kjernen, oversettes med norsk apposisjon:

nomen regis tittelen konge
iudicium damnationis dommen fordømmelse
morbus podagrae sykdommen podagra

3. Partitiv genitiv, der attributtet betegner mengde eller art, oversettes med norsk preposisjonsfrase eller apposisjon:

amphora vini en amfor med vin
pars nostrum en del av oss
modius frumenti en skjeppe korn
satis pecuniae nok penger

4. Beskrivende genitiv består av et substantiv i genitiv med et samsvarsbøyd adjektiv, og har funksjon som attributt eller predikativ. Oversett med preposisjonsfrase:

turba trium milium en flokk på tre tusen
filia eximiae pulchritudinis en datter av utsøkt skjønnhet
filia eximiae pulchritudinis est dattera er av utsøkt skjønnhet

5. Prisens genitiv angir pris eller verdi:

ager magni est åkeren er høyt priset
homo nihili est fyren er verdiløs

6. Ord i genitiv kan også være utfylling ved noen adjektiver:

plenus, a, um + genitiv full av noe; studiosus, a, um + genitiv interessert i noe
peritus, a, um + genitiv flink i noe

mare est plenum aquae havet er fullt av vann
studiosa est litterarum hun er interessert i litteratur

7. Verb som betyr huske, glemme har direkte objekt i genitiv, og ikke akkusativ. Oversett med norsk direkte objekt.

memini å huske; memor sum å huske; obliviscor 3 DEP oblit. å glemme

memini noctis illius et numquam obliviscar den natta husker jeg og jeg vil aldri glemme den

8. Bynavn og noen vanlige susbtantiver i 1. og 2. deklinasjon kan bøyes i genitiv for å uttrykke i.

Romae vivo jeg lever i Roma;
Lilybaei domum tenethan har et hus i Lilybaeum
domi sum jeg er hjemme

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no