VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Hovedside | Alfabetisk indeks | Perfektum partisipp I | Perfektum partisipps dannelse og bøyning | Gjenkjenn perfektum partisipp

Perfektum partisipp II

1. Perfektum partisipp + sum = den sammensatte verbtiden perfektum passiv:

 • amatus sum jeg ble elsket / er blitt elsket
 • orator auditus est taleren ble hørt / er blitt hørt

2. Perfektum partisipp av vanlig verb brukt alene er attributt, predikativ:

 • femina amata en elsket kvinne (a.)
 • toga contrita est togaen er slitt (p.)

eller adverbiell apposisjon. Oversett med a) adverbiell leddsetning eller b) sideordnet helsetning:

 • urbs ab omnibus partibus oppugnata se dedit
  "byen fra alle kanter angrepet overgir seg"
  a) byen overgir seg idet den blir angrepet fra alle kanter b) byen blir angrepet fra alle kanter og overgir seg

3. Perfektum partisipp av deponent verb + hjelpeverbet sum = verbtiden perfektum av det deponente verbet:

 • hostes progressi sunt fienden rykket frem / er rykket frem

4. Perfektum partisipp av deponent verb brukt alene er adverbiell apposisjon. Oversett med a) norsk adverbiell leddsetning eller b) sideordnet hovedsetning

 • hostes paulum progressi tela coniciunt
  "fienden havende rykket litt fram kaster spyd"
  a) idet fienden rykker litt frem kaster de spydene sine
  b) fienden rykker litt frem og kaster spydene sine

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no