Medvoice

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk

 

MedVoice

Velkommen til MedVoice

Kurs i norsk for utenlandske medisinstudenter, begynnernivå

in English

Kurset er delt i en introduksjonsdel og fem leksjoner. Introduksjonsdelen befinner seg på forsiden. Her finner du både en kort introduksjon og et kort sammendrag av hver enkelt leksjon. Fra hvert enkelt sammendrag kan du klikke på [... gå til leksjon] for å komme til leksjonen. Videre kan du klikke deg fra leksjon til leksjon, øverst og nederst på hver side.

Du kan høre hver enkelt tekst ved å klikke på  
For komme til grammatikk og ordliste til teksten bruk

Det er også en komplett ordliste nederst på forsiden. Til hver enkelt leksjon er det oppgaver. Oppgavene har sjekk-funksjon slik at du kan finne ut om du har svart riktig. Til oppgavene hører også diktater. I enkelte leksjoner er det mulig å klikke seg til ulike skjemaer.

Arbeid med leksjonene

Les først sammendrag av hver leksjon på forsiden. Gå deretter til hovedleksjonen. Arbeid med lyd, ordliste og grammatikk, og bruk også ordbok for å sikre deg at du forstår teksten. Det er også viktig at du bare lytter uten å lese teksten.

   
   


Introduksjon

Anne Nikolas er utvekslingsstudent fra Berlin. Hun studerer medisin og skal være i Trondheim i ett semester. Hun skal følge undervisningen ved det medisinske fakultetet. Vi følger henne en vanlig dag ved gastroenterologisk avdeling ved universitetssykehuset.

 

  

1. På avdelingen

Anne kommer til legemøte på avdelingen. Det begynner klokka 8.00. Hun er sammen med en norsk medisinstudent. Hun heter Liv Jakobsen, og hun skal være sammen med Anne resten av denne uka. Overlegen hilser på dem og ønsker dem velkommen. En av de andre legene forteller om legevakten sist natt og om nye pasienter på avdelingen. En av dem er Ole Hansen. Han kom med ambulansen for to timer siden. Han hadde brekninger med blod.
[... gå til leksjon]

 

 


2. Anamnesen

Anne og Liv skal ta opp Ole Hansens sykehistorie. Anne skal skrive en journal, og Liv hjelper henne med å diktere anamnesen. Anne lærer hvordan hun skal spørre pasienten om familiesituasjon, om arbeid, tidligere sykdommer og hans aktuelle sykdom.
[... gå til leksjon]

 

 


3. Undersøkelsen

Pasienten skal til en gastroskopi. Anne skal forklare pasienten hva en gastroskopi er. Hun lager en tegning. Men først skal Anne gjennomføre en vanlig undersøkelse og beskrive status presens i sykehistorien. Hun lærer å beskrive funnene ved auskultasjon av hjertet og lungene, perkusjon av lungene og palpasjon av magen. Etterpå blir hun med til undersøkelsesrommet hvor en overlege gjennomfører undersøkelsen.
[... gå til leksjon]

 

 


4. Visitten på avdelingen

Anne og Liv følger avdelingsoverlegen og avdelingssykepleieren på visitten. En pasient skal ha en røntgenundersøkelse av tykktarmen. Annes oppgave er å skrive henvisningen til røntgenavdeling. Liv hjelper henne å finne rett skjema.
[... gå til leksjon]

 

 


5. Resultatet og utskriving av pasienten

Anne skal fortelle pasienten at han ikke har noen farlig sykdom. På gastroskopi er det funnet et magesår. Han skal få en behandling med tabletter, og Anne skal skrive en resept og en kort epikrise til pasientens allmennlege.
[... gå til leksjon]

 

 

Komplett ordliste

Oversikt

   

Medvoice

1

2

3

4

5

 

 

Hjelp

Grammatikk