Tilbake

1

2

3

4

5

 

Oppgaver

Hjelp

Grammatikk

 
     

Resultater og utskrivning

 
 
  1. Sett inn verb, substantiv og adjektiv / partisipp

  2. Sett inn verbalutrykk

  3. Sett inn riktig form av adjektivet

  4. Sett inn riktig adjektiv

  5. Sett inn adjektiv som uttrykker det motsatt

 

Diktat

Bruk penn og papir.
Diktaten leses tre ganger:

1. Hør på teksten 128 Kbps MP3 - 1079 Kb
2. Skriv 128 Kbps MP3 - 4251 Kb
3. Kontroller teksten mens du hører 128 Kbps MP3 - 1079 Kb

fasit