VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Gerundiums former

Gerundium

Gerundium er en verbform, men er aldri verbal i en setning. Oversett med infinitiv (å seile) eller verbalsubstantiv (seiling). Gerundium brukes på plasser der infinitiv ikke kan brukes. Den står (1.) med eller (2.) uten preposisjon:

1. Med preposisjon

mare imus ad navigandum vi drar til sjøen for å seile
occupata sum in navigando jeg er opptatt med å seile

2. Uten preposisjon

i ablativ uttrykker gerundium middel:

cogitando cogitare discimus ved å tenke lærer vi å tenke

i genitiv objektiv genitiv, definerende genitiv, utfylling ved adjektiv.

amor navigandi vincit kjærligheten til å seile vinner
ars navigandi mihi nota est jeg kan kunsten å seile
studiosus navigandi erat han var interessert i seiling

causa (postposisjon) + genitiv = ad + akkusativ:
mare imus navigandi causa vi drar til sjøen for å seile

dativ er indirekte objekt:

operam do navigando jeg vier tid til seiling

eller DO for verb med DO i dativ:

puella studet navigando jenta ivrer etter å seile


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no