VIATOR Semesteremne i latin  
Opp: Viator | Alfabetisk indeks | Personlig pronomen: former

Personlig pronomen

Bare 1 og 2 p har personlig pronomen. For å snakke om 3 p brukes demonstrativt pronomen (hic, haec, hoc han, hun, den, det) eller substantiv (servus slaven).

1. Personlig pronomen i nominativ anvendes for å gi subjektet ettertrykk:

- quis me vocat? hvem roper på meg?
- ego te voco jeg roper på deg

Siden latin viser subjekt også gjennom verbalets personendelse, kan personlig pronomen i nominativ utelates når subjektet står uten ettertrykk.

cogito, ergo sum jeg tenker, altså er jeg

2. Øvrige kasus markerer andre funksjoner enn subjekt. Akkusativ markerer DO:

te amo jeg elsker deg

Men også her kan pronomenet utelates når det står uten ettertrykk:

- nosne videtis? ser dere oss?
- videmus! vi ser! (vi ville i norsk si: vi ser dere!)

3. Dativ markerer indirekte objekt (IO) og possessiv dativ ved est:

mihi villam monstras du viser meg gården
mihi villa est "for meg er en gård" / = jeg har en gård

4. Ablativ står etter preposisjon (men med preposisjonen cum danner personlig pronomen ett ord og pronomenet står først):

de nobis actum est det er ute med oss
veni nobiscum kom med oss

5. Genitiv av personlig pronomen brukes bare i to faste uttrykk: partitiv genitiv og objektiv genitiv. De to formene i gen pl brukes i hvert sitt:

partitiv: pars mei, pars nostrum en del av meg, en del av oss
objektiv: odium tui, amor vestri hat mot deg, kjærlighet til dere


Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no