Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905


Lenker

Samarbeidspartnere
Norge 2005
Voksenåsen
Riksbankens Jubileumsfond
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier
Jubileumsverket for unionsoppløsningen:
      Bo Stråth, 1814-1905 (hjemmeside) og
      Francis Sejersted,
1905-2005 (e-post)
Norsk Folkemuseum
Maihaugen - De Sandvigske Samlinger
Nordiska Museet
Livrustkammaren
Nasjonalbiblioteket i Oslo
Kungliga Biblioteket
Riksarkivet i Sverige
Riksarkivet i Norge
Sveriges Ambassade i Norge
Norges Ambassade i Sverige

1905-lenker

1905-nettstedet: Norge, Sverige & unionen
1905-nettstedets skolesider
1905-bibliografi
1905-aviser
1905 I Møre og Romsdal
Den norsk-svenske unionens rettshistorie
Det offisielle norske nettstedet i Sverige
Forsvarets 1905-sider
Hundreårsmarkeringen i Norge
Hundreårsmarkeringen i Sverige
Hundreårsmarkeringen i utlandet
Karlstads 1905-sider
www.kunskapsradion.nu
Regionale 1905-sider
Statistisk sentralbyrå - 1905-artikler
www.stortinget1905.no
Unionsoppløysinga i 1905 i eit lokalt og globalt perspektiv.
Universitetets 2005-sider
Värmlands Museum
Dokumentasjonsprosjekt om 1905-feiringen: www.dokumentasjon2005.no

Andre aktuelle lenker

1814-basen
Arkiv nett Sverige
Arkivnett Norge er den nasjonale nettportal for arkivsektoren.
Demografiska databasen vid Umeå universitet
Eidsvoll 1814
Foreningen Norden, Norge
Foreningen Norden, Sverige
Fra Pelle Molins Ådalens poesi 1897: «Ned med dem som tala om krig!»
Gustav Sundbärg: Det svenska folklynnet 1911
Historisk referanselitteratur
Kongestoff
Levende historie - norsk populærhistorisk magasin
Nättidningen Svensk Historia
Nordisk familjebok: Konversationslexicon och realencyklopedi
Norges historie - kort kronologi
Norsk historisk bibliografi
Norsk politisk-historisk oppslagsverk
NSD - Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Pelle Molins Norges-brev
Project Runeberg - nordisk litteratur på internett
Registreringssentral for historiske data i Tromsø
Skandinavisk ordbok - Lexikon med cirka 10000 ord som skiljer mellan danska, norska och svenska.
SSD - Svensk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Statistisk sentralbyrå - Historisk statistikk
Svensk historisk bibliografi
Svenskt biografiskt handlexicon
Søk etter fagbøker i Norske bibliotek
Søk i Det Svenske biblioteksdatasystemet"

Konkurranser

Svensk uppsatskonkurranse
Norsk-svensk skolekonkurranse om 1905 - norsk orientering
Norsk-svensk skolekonkurranse om 1905 - svensk orientering
Norsk-svensk aviskonkurranse

Aktuelle lenker