Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Nettverk
I Prosjekt 1905 har en rekke forskere og forskningsmiljøer i begge land deltatt. Ikke minst har flere stipendiater og en rekke studenter holdt på med studier av svensk-norsk historie, med hovedvekt på siste fase av unionstiden og selve unionsoppløsningen. Oversikt over bøker samt ferdige studier med lenker til fulltekstversjoner finnes under Publikasjoner. Se også prosjektets rapport under Nyheter.

Nettverksoversikten er redigert ned og avsluttet per 31.12.2005, slik at bare prosjektgruppens medlemmer nå er oppført.