Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Forskningstemaer
      Formidlingsprogrammet
      Prosjektgruppen
      Om disse sidene      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Om Prosjekt 1905
I 2005 ble hundreårsjubileet for den svensk-norske unionsoppløsningen markert - både i Norge og Sverige. Prosjekt 1905 koordinerte norske og svenske historikeres bidrag til markeringen.

Målet var en omfattende og mangesidig historiefaglig markering av hundreårsjubileet med et fokus på svensk-norsk historie. Både forskningsprosjekter og formidlingsplaner ble utviklet med tanke på en felles markering som ikke bare så på begivenhetene i 1905, men på en rekke ulike relasjoner mellom nabolandene.

Prosjektet ble støttet av Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 as og Riksbankens Jubileumsfond.

En rekke forskere, stipendiater og studenter har vært i gang med studier av både tiden rundt unionsoppløsningen og de svensk-norske relasjonene i kortere eller lenger perioder av det større tohundre-årige perspektivet. Forskningen har bidratt til å kaste nytt lys over et felt som til dels er omgitt av myter og fordommer, dels er lite kjent, og slik bidratt til bedre kunnskap om våre to nabolands felles historie, og større forståelse for likheter og forskjeller mellom de to kulturene.

I spissen for Prosjekt 1905 stod en gruppe svenske og norske historikere. Prosjektledere er professor Øystein Sørensen ved Historisk institutt/Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo, og professor Stig Ekman, Uppsala. Det daglige arbeidet var lagt til Historisk institutt/IAKH, ved prosjektkoordinator Ruth Hemstad.