Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905


Publikasjoner

Antologiene
Prosjekt 1905s to antologier ble utgitt i Norge april 2005:
Øystein Sørensen & Torbjörn Nilsson (red): 1905 - Nye perspektiver, Aschehoug, Oslo 2005

Øystein Sørensen & Torbjörn Nilsson (red): Svensk-norske relasjoner i 200 år, Aschehoug, Oslo 2005

Svensk utgave av antologiene ble lansert i Stockholm 18. mai:
Torbjörn Nilsson & Øystein Sørensen (red):
1905 - unionsupplösningens år - Nya perspektiv på ett svensk-norskt drama (ISBN-nr: 91-7203-668-0)
Carlssons Bokförlag, Stockholm 2005

Torbjörn Nilsson & Øystein Sørensen (red):
Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag (ISBN-nr: 91-7203-669-9)
Carlssons Bokförlag, Stockholm 2005.

Om antologiene:
Redaktører er Øystein Sørensen og Torbjörn Nilsson, billedredaktør er Bjørn Arne Steine og redaksjonssekretær er Ruth Hemstad. Bøkene er på ca 250 sider. Antologien om 1905 finnes i en norsk og en svensk versjon, og er rikt illustrert. Den andre antologien finnes i en norsk-svensk versjon uten illustrasjoner.
Bidragsytere i 1905-antologien er: Øystein Sørensen, Torbjörn Nilsson, Anne Eriksen, Gunnar Åselius, Sune Jungar, Carsten Due-Nielsen, Ida Blom, Inger Hammar, Evert Vedung, Dag Thorkildsen, Björn Gäfvert, Roald Berg og Rolf Danielsen.
Bidragsytere i Svensk-norske relasjoner i 200 år er: Stig Ekman, Gunnar Åselius, Roald Berg, Peter Aronsson, Ruth Hemstad, Dag T. Hoelseth, Christine Myrvang, Peter Johansson, Jan Eivind Myhre, Stefan Gammelien, Francis Sejersted, Matti Goksøyr og Lennart Lundmark.

Prosjekt 1905s skriftserie
I Prosjekt 1905s skriftserie er fem av prosjektets hovedoppgaver utgitt: