Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905


ARRANGEMENTER
Her er en oversikt over ulike arrangementer 2000-2005 der Prosjekt 1905 har medvirket. Særlig i 2005 var det en rekke seminarer og konferanser der Prosjektet var arrangør eller med-arrangør. Oversikten er ikke oppdatert etter 31.12.2005 I tillegg medvirket Prosjekt 1905 også til utstillinger og konkurranser:

Utstillinger der Prosjekt 1905 har bidratt:

  • Broderfolkenes vel - Brödrafolkens väl, Utstilling på Maihaugen på Lillehammer. Åpnet 18.februar 2005. Flyttes til Livrustkammaran i Stockholm med åpning 2.november 2005 - 17.september 2006.
  • Nordmenn og svensker. Utstilling på Norsk Folkemuseum. Åpnet 28. april. Flyttet til Nordiska Museet med åpning 28.oktober. Norge i Danmark 1700-1905, som har stått på det nasjonalhistoriske museum på Frederiksborg fra sept. 2004 ble også åpnet på Norsk Folkemuseum 28.april 2005.

Prosjekt 1905 har også vært involvert i flere konkurranser i 2005:

  • Uppsats-konkurranse for svenske historiestudenter. 50 000 SEK utloves for de tre beste C- eller D-uppsatsene om den svensk-norske unionstiden. Informasjon om konkurransen. Arrangører: Norden i Fokus og Norge 2005, i samarbeid med Riksbankens Jubileumsfond, Norges ambassade i Stockholm, Södertörns Högskola, Nordisk informationskontor Umeå, Nordisk informationskontor Göteborg, Föreningen Norden og Prosjekt 1905.
  • Oppdrag fra 1905. Oppdrag fra 1905. Den norske og den svenske regjeringen avholdt våren 2005 en norsk-svensk skolekonkurranse for ungdomskole og videregående skole. En læremiddelpakke ble utsendt fra Utdanningsdirektoratet til alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge, og i svensk versjon av Föreningen Norden og Norges ambassade i Stockholm, i samarbeid med Myndigheten för Skolutveckling. Prosjekt 1905 var representert i den norske arbeidsgruppa og i juryen. Se egne nettsider med de vinnende plakatene: skolenettet.no/union05 og svensk nettside www.historielararnas.se/skoltavling.shtml. Førstepremie for svensk og norsk vinnerklasse var klassetur til Oslo med overrekkelse av Stråths og Sejersteds tobindsverk under festforestillingen i Oslo Konserthus 7. juni.

Tidligere arrangementer

1905-seminaret høsten 2005. Seminarprogram

29. sept. - 2.oktober: Bok & Bibliotek, Göteborg. Prosjekt 1905 har flere foredrag

26.oktober: 100-årsdagen for unionens endelige oppløsning. Seminar i Oslo. Program

2.-3. juni: Norsk-svensk studentseminar i Karlstad, i samarbeid med Ämnet historia ved Universitetet i Karlstad. Program

8.juni: Union og demokrati. Fagseminar og lansering av Bo Stråth og Francis Sejersteds tobindsverk: Norge og Sverige gjennom 200 år på Voksenåsen. Program

17.-19. juni: De norske historikerdagene i Trondheim. Egen sesjon: "Perspektiver på unionsoppløsningen i 1905". Program

18. mai: 100 år etter unionsoppløsningen – perspektiver på norsk-svenske relasjoner. Svensk avslutningskonferanse og svensk lansering av Prosjekt 1905s antologier på Nordiske Museet i Stockholm. Program

28. - 29. april: Unionen – kontakt og konflikt.
Norsk avslutningskonferanse og lansering av Prosjekt 1905s to antologier på Norsk Folkemuseum.
Program
Hør foredragene

22.-24.april: Svenska historikermøtet i Uppsala: "Från union till grannländer. Svensk-norska relationer 1814-2005" Program.

1905-seminaret våren 2005.
Seminarprogram

14.mars: 'Ny forskning om avisenes rolle ved unionsoppløsningen'.Presseminar, Uranienborgveien 2, OsloProgram

4. – 6. mars: Humanioradagene 2005:
”Brödrafolkens väl? Norge og Sverige i 200 år”

Nasjon og union: symbolikk og ritualer i Norge og Sverige 1800-2005
Konferanse 4.-5.november 2004 på Voksenåsen.
Program

1905-seminaret, høsten 2004
Annhver onsdag kl 16.15-18.00, 25.aug-3.nov. 2004. Program

1905-seminar, våren 2004:
Seminarprogram

Lanserings-seminar, 1905-nettstedet
14.januar, Oslo
15.januar, Stockholm

Åpen konferanse: Grenserelasjoner
1800-2005:
Livet langs Kjølen, Värmlands Museum 25.-26.september 2003

Workshop: «Skandinavisme og skandinavisk samarbeid»
Voksenåsen 31.januar 2003. (Deltakere bl.a. Dag Thorkildsen, Katarina, Andersson, Inger Hammer og Ruth Hemstad)

Konferanse om norsk-svenske relasjoner i et 200-års-perspektiv. Voksenåsen, 21.-23. november 2002.

Workshop: «Konservatismen, 13. september 2002»
(Deltakere, bla. Torbjörn Nilsson, Svante Nordin, Helge Danielsen, Øystein Sørensen).

Workshop: «Enlightenment in Comparision»
EUI-univ., Firenze, 13. oktober 2001

1905-seminar,
våren 2003

1905-seminar,
våren 2002

1905-seminar,
høsten 2001

1905-seminar,
våren 2001

Velferdsstatsworkshop, 7. mars 2001

1905-konferanse, 18.-19. oktober 2000

Den skandinaviske liberalismen (workshop), Voksenåsen, 23.august 2000