' Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie bind III, Prosjekt 1905
Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905


Kampen om Norges sjel. Norsk idéhistorie bind III


Øystein Sørensen
Aschehoug, Oslo, 2001. (444 s.)

Øystein Sørensen er professor i historie ved Universitetet i Oslo og norsk prosjektleder for Prosjekt 1905. Han har skrevet 3.bind av Norsk idèhistorie. Siste kapittel er viet 1905, og har tittelen: "Heroisme og sunn fornuft i 1905" (s.408-423)

"Hva skilte nordmennene fra andre folkeslag, hva var det særpreget norske? Slike spørsmål sto sentralt i det tidsrommet vi gjerne omtaler om "det lange 1800-tallet". Men også forutsetningene for å skape et reelt og tett fellesskap i Norge ble tatt opp, rammene for fellesskapet, felles institusjoner. Den norske patriotismen før 1814 danner opptakten til fortellingen om den viktigste idéstrømningen på 1800-tallet: nasjonalismen, et sammensatt begrep som er gjenstand for bred analyse i fremstillingen." (fra forlagets presentasjon).