Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905


"Fortet som aldri kom i krig - Urskog fort 1905"


Ellen Monica Mørch
Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, våren 2003

Sperrefortet i Urskog ble bygget i 1901, forbindelse med en opprustnings periode i Norge som tok til etter 1895. Det var viktig å skjule at den egentlig var rettet mot Sverige. Opprustningen ble begrunnet med at det var et ledd i ønsket om å styrke unionsforsvaret. Urskog fort ble en av de fire etter hvert så berømte grensefestningene. Urskog og Ørje var nye festninger mens de gamle festningene ved Kongsvinger og Fredriksten ble modernisert. Da Venstreoffiseren Georg Stang ble forsvarsminister i 1900, satte han mye inn på å få realisert festningene. Han fikk overbevist sine moderate partikollegaer, regjeringen, kongehuset og Stortinget. Grensefestninger var omstridt både i militære og politisk kretser. Forslaget fikk bred mediedekning og stor oppmerksomhet. Byggingen av Urskog fort startet opp like etter at vedtaket var hamret i Stortinget. I januar 1903 var fortet ferdig og festningsartilleriet overtok ansvaret. Våren 1905 økte spenningen mellom unionspartene, i forbindelse med konsulatsaken. Det ble igangsatt noen få militære sikkerhetstiltak ved festningene, men det var i september da Karlstadforhandlingene var i gang at det ble mobilisert og Urskog fort ble bemannet med krigsbesetning. Karlstad-forliket medførte at de nye grensefestningene måtte rives, men ikke uten diskusjonene i Norge. De radikale i Venstre og andre militante krefter raste over at de norske forhandlerne hadde akseptert vilkåret. De utgjorde en marginal gruppe og deres protester førte ikke frem. Våren 1906 ble fortet demolert, og det var bare kasernen og oppsynsmannsboligen som fikk stå igjen. Det ble diskutert å bygge et nytt fort til erstatning for Urskog fort, men planene ble skrinlagt. Det var skepsis i begge land om den nøytrale sonen ville bli respektert, men sonen levde opp til forventningene og den ble ikke opphevet før i 1993. Etter at fortet var demolert ønsket både kommunen og tidligere eier å kjøpe stedet, men først i 1937 gikk militæretaten med på å selge området til Aurskog kommune mot at det var åpent for allmennheten og bevart som historisk minnesmerke.


Last ned hovedoppgaven i word-format