Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905
PROSJEKT 1905: svensk-norske relasjoner i 200 år er et nettverksprosjekt som i anledning hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen setter fokus på den svensk-norske historien gjennom unionstiden og fram til i dag.

Forskningen innen prosjektet ser både på begivenhetene i 1905, og på en rekke ulike sider ved relasjonene mellom de to nabolandene fra 1814 til i dag.

Forskningsresultatene skal formidles gjennom publikasjoner, faglige arrangementer, internettproduksjoner og utstillinger.

Prosjekt1905 støttes av Riksbankens Jubileumsfond og Hundreårsmarkeringen - Norge 2005 as.

Prosjekt 1905s hjemmesider inneholder blant annet 19 hoved- og masteroppgaver samt flere uppsatser i fulltekst. Det redaksjonelle arbeidet med Prosjekt 1905s hjemmesider ble avsluttet 31.12.2005.

Evalueringsrapport og oppdatert sluttrapport er tilføyd februar 2008.

  Svensk brevkort i anledning kong Oscar IIs 75-års-
jubileum i 1904, med kongens motto: «Brödra-
folkens väl» ©

1905 – EN FREDELIG SKILSMISSE
Klimaet rundt den norske folke-avstemningen om unionsoppløsningen 13.august 1905 ”var slik at man mildt sagt måtte være tøff for å stemme mot Stortingets 7.juni-vedtak. Resultatet var så overveldende at det minner sterkt om valg i land man helst ikke vil sammenligne seg med: 368 208 stemte for oppløsning av unionen, 184 stemte mot.” Dette skriver prof. Øystein Sørensen i en kort innføringsartikkel om unionsoppløsningen for Prosjekt 1905’s hjemmesider.

* * *

Unionen som nationalistisk vattendelare
Les også docent Torbjörn Nilssons innføringsartikkel for hjemmesidene om den svensk-norske unionen 1814-1905.

* * *

1905
NETTSTEDET

Sluttrapport for Prosjekt 1905

Evalueringsrapport for Prosjekt 1905