Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Prosjektgruppen

Professor Øystein Sørensen
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo
Norsk prosjektleder

Professor Stig Ekman
Uppsala
Svensk prosjektleder

Cand. Philol Ruth Hemstad
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo
Prosjektkoordinator


Referansegruppen

Professor Ole Kristian Grimnes
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo

Docent Torbjörn Nilsson
Södertörns Högskola, Stockholm

ProfessorGöran B. Nilsson
Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet

Professor Karl Molin
Södertörns Högskola, Stockholm

Professor Tore Pryser
Avdeling for kultur-, medie- og samfunnsfag, Høgskolen i Lillehammer

Professor Anne-Lise Seip
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo

Professor Francis Sejersted
Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Professor Rune Slagstad
Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Professor Bo Stråth
European University Institute, Firenze

Professor Evert Vedung
Institutet för bostadsforskning Uppsala Universitet

Professor Klas Åmark
Historiska institutionen, Stockholms universitet