Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Cand. Philol Ruth Hemstad
Institutt for arkeologi, konservering og historiske studier, Universitetet i Oslo
E-post: r.s.hemstad@iakh.uio.no
Webside: http://http://www.hf.uio.no/iakh/om-instituttet/ansatte/vit/hemstad.xml

Prosjektkoordinator for Prosjekt 1905/doktorgradsstipendiat.

Prosjekt:
Fra "Indian Summer" til "nordisk vinter" Skandinavisme, skandinavisk samarbeid og unionsoppløsningen