Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Forsker Ivar Alver
Institutt for musikk og teater, Avdeling for musikk, Universitetet i Oslo
Doktorgradsstipendiat

Prosjekt:
Musikkens rolle i utviklingen av norsk nasjonal identitet i årene 1840-1870 sammenliknet med Danmark og Sverige

Tilknyttede prosjekter

Prosjektleder Olaf Aagedal

Forsker Marie Demker

Professor Lars Svåsand

Professor Knut Kjeldstadli

Professor Jan Eivind Myhre


1905-antologien

Forsker Roald Berg

Sektionschef Björn Gäfvert

Forsker Gunnar Åselius

Professor Sune Jungar

Professor Ida Blom

Professor Anne Eriksen

Førsteamanuensis Dag Thorkildsen

Forsker Lennart Lundmark

Leder Erik Rudeng

Professor Rolf Danielsen

Lektor Carsten Due-Nielsen


Tilknyttede forskere

Førsteamanuensis Nils Ivar Agøy

Stipendiat Katarina Andersson

Dr.Art. Stein Ivar Angell

Docent Barbro Blehr

Stipendiat Endre Brunstad

Forsker Ole Dalhaug

Universitetslektor Sven Eliaeson

Professor Anders Gustavsson

Førsteamanauensis Matti Goksøyr

Høyskolelektor Bjørn Terjesen

Fil. dr. Bodil Katarina Nævdal

Cand. philol. Christer Nilsson

Stipendiat Mai Britt Guleng

Publisist, gjesteprofessor Arne Ruth

Professor Odd S. Lovoll

Vladim Roginskij