Medvoice

1

2

3

4

5

 

 

Help

Grammar

 

MedVoice

Welcome to MedVoice

A course in Norwegian for foreign medical students, beginners level

in Norwegian

The course is divided into an introduction and five main lessons. The introduction is located on the front page. Here you will find a short introduction and a short summary of each lession. From each summary you can click [... gå til leksjon] to get to the main lesson. Furthermore you can go from one lesson to another, from the top and the bottom of each page.

You can listen to each text by clicking
In order to get to the grammar and vocabulary use

There is also a complete vocabulary at the bottom of the front page. For each lesson there are exercices. The exercises have a check function to tell whether or not your answer is corect. There are also listening exercices. Some lessons include medical forms.

Work with the lessons

First read the summary of each lesson on the front page. Then go to the main lesson. Work with sound, grammar and vocabulary, and use a dictionary to make sure that you understand the text. In addition it is important to just listen to the text without reading.

   
   


Introduction

Anne Nikolas er utvekslingsstudent fra Berlin. Hun studerer medisin og skal være i Trondheim i ett semester. Hun skal følge undervisningen ved det medisinske fakultetet. Vi følger henne en vanlig dag ved gastroenterologisk avdeling ved universitetssykehuset.

 

  

1. På avdelingen

Anne kommer til legemøte på avdelingen. Det begynner klokka 8.00. Hun er sammen med en norsk medisinstudent. Hun heter Liv Jakobsen, og hun skal være sammen med Anne resten av denne uka. Overlegen hilser på dem og ønsker dem velkommen. En av de andre legene forteller om legevakten sist natt og om nye pasienter på avdelingen. En av dem er Ole Hansen. Han kom med ambulansen for to timer siden. Han hadde brekninger med blod.
[... gå til leksjon]

 

 


2. Anamnesen

Anne og Liv skal ta opp Ole Hansens sykehistorie. Anne skal skrive en journal, og Liv hjelper henne med å diktere anamnesen. Anne lærer hvordan hun skal spørre pasienten om familiesituasjon, om arbeid, tidligere sykdommer og hans aktuelle sykdom.
[... gå til leksjon]

 

 


3. Undersøkelsen

Pasienten skal til en gastroskopi. Anne skal forklare pasienten hva en gastroskopi er. Hun lager en tegning. Men først skal Anne gjennomføre en vanlig undersøkelse og beskrive status presens i sykehistorien. Hun lærer å beskrive funnene ved auskultasjon av hjertet og lungene, perkusjon av lungene og palpasjon av magen. Etterpå blir hun med til undersøkelsesrommet hvor en overlege gjennomfører undersøkelsen.
[... gå til leksjon]

 

 


4. Visitten på avdelingen

Anne og Liv følger avdelingsoverlegen og avdelingssykepleieren på visitten. En pasient skal ha en røntgenundersøkelse av tykktarmen. Annes oppgave er å skrive henvisningen til røntgenavdeling. Liv hjelper henne å finne rett skjema.
[... gå til leksjon]

 

 


5. Resultatet og utskriving av pasienten

Anne skal fortelle pasienten at han ikke har noen farlig sykdom. På gastroskopi er det funnet et magesår. Han skal få en behandling med tabletter, og Anne skal skrive en resept og en kort epikrise til pasientens allmennlege.
[... gå til leksjon]

 

 

Complete vocabulary

Overview

   

Medvoice

1

2

3

4

5

 

 

Help

Grammar