Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Student Jon Anders Thomassen
Historisk institutt, Universitetet i Oslo
E-post: jon_anders_thomassen@hotmail.com

Mastergradsstudent

Prosjekt:
Aftenpostens syn på Christian Michelsen i 1905

Stipendiater
Christine Myrvang
Helge Danielsen
Ivar Alver
Magnus Petersson
Ruth Hemstad
Stefan GammelienTidligere studenter

Andreas Kolle
Anne Gamme
Anne Simonnæs
Bjørn Arne Steine
Charlotte Westereng Syversen
Eirik Holmen
Ellen Monica Mørch
Eva Gyllberg
Helge Danielsen
Helge Pedersen
Krister Thun
Lars Kjetil Köber
Nils Ole Hagen
Tanja Wahl
Trond Olav Svendsen
Øystein EikeStudenter


Anna Larsgård
Anne Helene Høyland Mork
Arne Nysted
Charlotte Sørensen
Hanne Strømberg
Helge Danielsen
Jon Anders Thomassen
Knut Stenberg Øygard
Kaare Seeberg Sidselrud
Lisa Steen Flottorp
Margit Bergstrøm
Marius Bj. Hofstad
Morten N. Ottosen
Ole Haye
Ove Sten Olsen
Siri Eriksen
Svein Trosdahl
Tove Schmidt Galaaen
Trond Bjerkås
Øystein Imsen