Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905«Mandstemmer har vi saa evigt nok af fra før». Perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge i perioden 1898 - 1913

Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo, våren 2001

De ideologiske forskjellene i synet på stemmerett dreide seg om hvilke grupper som burde oppnå stemmerett og i spørsmålet om stemmerett var en menneskerettighet uavhengig av kjønn og klasse, eller en rettighet knyttet til skatteevne og eiendom.

Samarbeidet mellom de to foreningene som arbeidet for stemmerett for kvinner, Landskvindestemmeretsforeningen og Kvindestemmeretsforeningen var preget av både samarbeid og konflikt. Konfliktene hadde utspring i både taktiske og ideologiske forskjeller i tillegg til at personlige uoverenstemmelser også spilte inn.

For de innflytelsesrike aktørene Fredrikke Qvam og Gina Krog var den internasjonale innflytelsen både på det idemessige og det praktiske plan svært viktig. I takt med kvinneforeningenes økende offisielle innflytelse ble deres internasjonale kontakter viktige også i et større perspektiv for den unge, norske nasjonen.
Les hele hovedoppgaven her (pdf-format)
Last ned hovedoppgaven i rtf-format

Last ned Acrobat Reader

Anne Gamme
Historisk institutt, Universitetet i Oslo
E-post: am.gamme@online.no

Cand. philol.Stipendiater
Christine Myrvang
Helge Danielsen
Ivar Alver
Magnus Petersson
Ruth Hemstad
Stefan GammelienTidligere studenter

Andreas Kolle
Anne Gamme
Anne Simonnæs
Bjørn Arne Steine
Charlotte Westereng Syversen
Eirik Holmen
Ellen Monica Mørch
Eva Gyllberg
Helge Danielsen
Helge Pedersen
Krister Thun
Lars Kjetil Köber
Nils Ole Hagen
Tanja Wahl
Trond Olav Svendsen
Øystein EikeStudenter


Anna Larsgård
Anne Helene Høyland Mork
Arne Nysted
Charlotte Sørensen
Hanne Strømberg
Helge Danielsen
Jon Anders Thomassen
Knut Stenberg Øygard
Kaare Seeberg Sidselrud
Lisa Steen Flottorp
Margit Bergstrøm
Marius Bj. Hofstad
Morten N. Ottosen
Ole Haye
Ove Sten Olsen
Siri Eriksen
Svein Trosdahl
Tove Schmidt Galaaen
Trond Bjerkås
Øystein Imsen