Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905Med Baudelaire på nattbordet. Sigurd Ibsens ideologiske utvikling 1890-1925

Hovedfagsoppgave i historie, Universitetet i Oslo, våren 2001

Sigurd Ibsen (1859-1930) skilte seg fra de fleste av sine samtidige nordmenn ved sin tette tilknytning til europeisk ånds- og kulturliv. Ibsen spilte en viktig og til dels avgjørende rolle i unionsstridene i den svensk-norske unionens siste fase. Avhandlingen følger Ibsens ideologiske utvikling fra han dukket opp på arenaen i 1890 til han utga sin siste bok i 1925. For det første er det et mål med avhandlingen å kartlegge og forstå utviklingstrekkene i Ibsens nasjonale tenkning, og derigjennom få bedre forståelse av de unionsradikale og nasjonalistiske miljøene han påvirket og var en del av. For det andre må Ibsens nasjonale virksomhet sees i lys av hans videre kosmopolitiske orientering, og på bakgrunn av de allmenne europeiske strømningene som Ibsen var en del av. Etter 1905 publiserte Ibsen en rekke interessante arbeider om politikk og filosofi, som i høy grad har blitt oversett i ettertid. Grunntemaet i Ibsens bredere ideologiske fundament var modernisering og vitenskapeliggjøring av samfunnsstyringen. Sentrale momenter i denne sammenhengen er hans kamp for et professorat i sosiologi på 1890-tallet og hans allmenne og originale bidrag til politisk filosofi. Sigurd Ibsens tenkning kan knyttes både til den norske politiske tradisjonen fra embetsmannsstaten til mellomkrigstidens høyreaktivisme, og til viktige strømninger i politisk filosofi og vitenskap i Europa fra 1800-tallet til 1920-tallet.
Les hele hovedoppgaven her (pdf-format)
Last ned hovedoppgaven i rtf-format

Last ned Acrobat Reader

Bjørn Arne Steine
Historisk institutt, Universitetet i Oslo
E-post: b.a.steine@hi-stud.uio.no

Cand. philol.Stipendiater
Christine Myrvang
Helge Danielsen
Ivar Alver
Magnus Petersson
Ruth Hemstad
Stefan GammelienTidligere studenter

Andreas Kolle
Anne Gamme
Anne Simonnæs
Bjørn Arne Steine
Charlotte Westereng Syversen
Eirik Holmen
Ellen Monica Mørch
Eva Gyllberg
Helge Danielsen
Helge Pedersen
Krister Thun
Lars Kjetil Köber
Nils Ole Hagen
Tanja Wahl
Trond Olav Svendsen
Øystein EikeStudenter


Anna Larsgård
Anne Helene Høyland Mork
Arne Nysted
Charlotte Sørensen
Hanne Strømberg
Helge Danielsen
Jon Anders Thomassen
Knut Stenberg Øygard
Kaare Seeberg Sidselrud
Lisa Steen Flottorp
Margit Bergstrøm
Marius Bj. Hofstad
Morten N. Ottosen
Ole Haye
Ove Sten Olsen
Siri Eriksen
Svein Trosdahl
Tove Schmidt Galaaen
Trond Bjerkås
Øystein Imsen