Prosjekt1905 - svensk-norske relasjoner i 200 år Universitetet i Oslo

      Prosjektgruppen
      Stipendiater og studenter
      Andre tilknyttede


      English
      Deutsch

      Kontakt:
      Prosjekt 1905C-byråns verksamhet i Norge 1939-1945

Fil. Kand. Krister Thun, C-uppsats Historiska institutionen, Stockholms Universitet, høst 2000

Undersökningens syfte var att undersöka hur den svenska underrättelsetjänstens (representerad av C-byrån) verksamhet i det ockuperade Norge såg ut under det andra världskriget. I tre nedslag under kriget undersöktes vilka metoder som användes, vilken typ av uppgifter som var av intresse för Sverige samt även om och i så fall hur c-byråns rapportering från Norge var av betydelse för Sveriges förvarning inför den hotbild Tyskland innebar. Metoderna som noterats i studien kan sammanfattas som mångfacetterade och inte sällan okonventionella. Den sedan tidigare kända metoden att skaffa fram information om situationen i Norge genom utfrågning av norska flyktingar är väl synlig även i föreliggande studie. Beträffande rapporteringens förvarningsvärde så befanns ett sådant finnas, såväl i ett kort som i ett längre perspektiv. C-byrån skaffade sig underhand en god bild av de tyska stridskrafterna i Norge, dessutom tycks organisationen ha haft en lyhördhet för klimatet i Norge, vilket torde ha varit en hjälp för att upptäcka ev. tyska anfallsförberedelser från tyskt håll.

Les hele oppgaven (word-format)

Krister Thun
Historiska institutionen, Stockholms Universitet
E-post: krippa76@hotmail.com

Tidligere studentStipendiater
Christine Myrvang
Helge Danielsen
Ivar Alver
Magnus Petersson
Ruth Hemstad
Stefan GammelienTidligere studenter

Andreas Kolle
Anne Gamme
Anne Simonnæs
Bjørn Arne Steine
Charlotte Westereng Syversen
Eirik Holmen
Ellen Monica Mørch
Eva Gyllberg
Helge Danielsen
Helge Pedersen
Krister Thun
Lars Kjetil Köber
Nils Ole Hagen
Tanja Wahl
Trond Olav Svendsen
Øystein EikeStudenter


Anna Larsgård
Anne Helene Høyland Mork
Arne Nysted
Charlotte Sørensen
Hanne Strømberg
Helge Danielsen
Jon Anders Thomassen
Knut Stenberg Øygard
Kaare Seeberg Sidselrud
Lisa Steen Flottorp
Margit Bergstrøm
Marius Bj. Hofstad
Morten N. Ottosen
Ole Haye
Ove Sten Olsen
Siri Eriksen
Svein Trosdahl
Tove Schmidt Galaaen
Trond Bjerkås
Øystein Imsen