VIATOR
Semesteremne i latin
Tor Ivar Østmoe

 

Opp: Viator | Leseplan | Lesestykker

Indeks

Grammatikk

Oppgaver

Veiledning grammatikksidene

Veiledning oppgavesidene

Adverb
Adverbs former
Ablativ I
Ablativ II
Ablativ absolutt I
Ablativ absolutt II
Adjektiv i 1. og 2. deklinasjon
Adjektiv i 1. og 2. deklinasjon II
Adjektiv i 3. deklinasjon
Adverbial
Adverbiell apposisjon
Akkusativ I
Akkusativ II
Akkusativ med infinitiv (AMI) 1
Akkusativ med infinitiv (AMI) 2
Apposisjon
Artikler: en, ei, et
autem, vero
Betingelser
"Da"
Dativ I
Dativ II
Enklitiske ord
Funksjon
Genitiv I
Genitiv II
Gradbøyning
Gradbøyning adjektiv: former
Gradbøyning adverb: former
Kasus
Kjerne og attributt 1
Kjerne og attributt 2
Kjerne og attributt 3
Kjerne og attributt 4
Kjerne og attributt 5
Konjunktiv
Konjunktivs former
Leddsetning hva er en leddsetning
Leddsetning: modus 1
Leddsetning: modus 2
Leddsetning: tid
Nominativ
Oppslagsform
Predikativ
Preposisjoner
Pronomen eiendoms-
Pronomen interrogativt
Pronomen demonstrativt
Pronomen demonstrativt: former
Pronomen personlig
Pronomen personlig: former
Pronomen relativt og adverb relativt 1
Pronomen relativt II
Pronomen relativt form; pronominell bøyning
Pronomen ubestemt
Pronomen ubestemt: former
Salve!
Spørresetning
Subjunksjonal
Substantiv 1. deklinasjon
Substantiv 2. deklinasjon
Substantiv 3. deklinasjon
Substantiv 3. deklinasjon: bøyningsstamme
Substantiv 4. deklinasjon
Substantiv 5. deklinasjon
Substantivbøyning
Substantivering
Tall
Verb 1. og 2 konjugasjon
Verb 3. og 4. konjugasjon
Verb a verbo-bøyning
Verb a verbo-bøyning deponente verb
Verb aktiv og passiv
Verb deponente
Verb deponente og passive former
Verb futurum
Verb futurums former 1: futurum simplex
Verb futurums former 2: futurum exactum
Gerundium
Gerundiums former
Gerundiv I
Gerundiv II
Gerundivs former
Verb imperativ
Verb imperativs former
Verb imperfektum
Verb imperfektums former
Verb infinitiv
Verb modi
Verb partisipp futurum
Verb partisipp futurum former
Verb partisipp presens
Verb partisipp presens former
Verb partisipp presens gjenkjenn
Verb partisipp perfektum
Verb partisipp perfektum II
Verb partisipp perfektum dannelse og bøyning
Verb partisipp perfektum gjenkjenn
Verb perfektum
Verb perfektum former
Verb perfektum former alternative
Verb person- og infinitivendelser aktive
Verb person- og infinitivendelser passive
Verb personbøyd verb; verbal
Verb pluskvamperfektum
Verb pluskvamperfektum former
Verb presensstamme
Verb relativ tid
Verb samsvarsbøyning S- V
Verb upersonlig bruk
Verb uregelmessige: presens indikativ
Verb uregelmessige: presens konjunktiv
Verb uregelmessige: futurum
Verb uregelmessige: imperfektum
Verb uregelmessige: perfektum
Verb uregelmessige: pluskvamperfektum
Vokativ
Vokativs former
Ablativ beskrivende
Ablativ midlets
Ablativ absolutt 1
Ablativ absolutt 2
Akkusativ dobbel
Betingelser
Dativ i faste uttrykk
Gerundium 1
Gradbøyning 1: adjektiv
Gradbøyning 2: adjektiv
Gradbøyning 3: adverb
Indirekte objekt
Kjerne og attributt 1: bøy
Kjerne og attributt 2: bøy
Kjerne og attributt 3: bøy
Kjerne og attributt 4: bøy
Salve!
Preposisjoner
Pronomen demonstrativt: hic, haec, hoc 1
Pronomen demonstrativt : hic, haec, hoc 2
Pronomen demonstrativt : is, ea, id
Pronomen eiendom
Pronomen interrogativt
Pronomen personlig
Pronomen relativt
Substantiver i 1. deklinasjon
Substantiver i 2. deklinasjon
Substantiver i 1. og 2. deklinasjon
Substantiver i 3. deklinasjon
Substantiver i 3. deklinasjon
Substantiver i 3. deklinasjon
Substantiver i 3. deklinasjon nøytrum
Substantiver i 3. deklinasjon nøytrum (-ar,-e,-al)
Substantiver i 3. deklinasjon nøytrum
Substantiver i 3. deklinasjon bøyningsstamme
Substantiver i 4. deklinasjon
Substantiver i 5. deklinasjon
Tidsfølge
Verb deponente presens 1
Verb deponente presens 2
Verb deponente imperativ
Verb futurum 1
Verb futurum 2
Verb imperativ: bøy
Verb imperfektum: bøy 1
Verb imperfektum: bøy 2
Verb imperfektum konjunktiv 1
Verb imperfektum passiv 1
Verb partisipp perfektum: dann
Verb partisipp perfektum : bøy
Verb partisipp presens: dann
Verb partisipp presens: bøy
Verb perfektum
Verb presens 1. og 2. konjugasjon 1
Verb presens 1. og 2. konjugasjon 2
Verb presens 3. og 4. konjugasjon 1
Verb presens 3. og 4. konjugasjon 2
Verb presens konjunktiv
Verb presens konjunktiv 2
Verb presens passiv 1
Verb presens passiv 2
Verb samsvarsbøyning S - V
Verb uregelmessige: sum
Verb uregelmessige: eo
Verb uregelmessige: volo
Verb uregelmessige: fero
Verb uregelmessige: possum
Verb uregelmessige: nolo
Verb uregelmessige: malo
Verb uregelmessige: fio
Verb pluskvamperfektum
Verb pluskvamperfektum konjunktiv

Ansvarlig: Tor Ivar Østmoe, adresse: t.i.ostmoe@ifikk.uio.no
Opprettet 2.3.2000 av t.i.ostmoe@ifikk.uio.no